help-circle
rss

What is sopuli hosted on?
lock
Going to a few different servers to ask this as I think I'm going to create my own lemmy instance. Thanks! (love what you guys are doing here btw)

Possible bug
In the settings interface, on the "Sort Type" box, there's a question mark one can click to explain the different sort modes. It leads to a 404 page. I think the actual page it should lead to is [HERE.](https://join-lemmy.org/docs/en/users/03-votes-and-ranking.html) Sorry if this isn't the correct place to post this.

Sopuli down, updated to version 0.17.2 and a new logo / Sopuli alhaalla, päivitetty versioon 0.17.2 ja uusi logo
Sopuli was down today because of my own mishaps and a resulting database problem. In the evening I started to fix the problems, and at the same time I updated Sopuli to [Lemmy's version 0.17.2](https://github.com/LemmyNet/lemmy/blob/main/RELEASES.md#lemmy-v0172-release-2023-02-22). Everything should be alright now, even though my favorite theme i386 isn't anymore among selectable themes. In addition to software update, Sopuli's logo was also updated to a newer and finer one. I did the original logo in 15 minutes on MS Paint, so the difference between the new one is like night and day. The new logo has been made for us by William Rudi (https://www.twitch.tv/willywonka_hc/, https://www.artstation.com/williamrudi ). -------- Sopuli oli tänään alhaalla oman möhlimiseni ja siitä seuranneen tietokantaongelman kautta. Illalla rupesin ratkomaan ongelmia, ja samalla päivitin Sopulin [Lemmyn versioon 0.17.2](https://github.com/LemmyNet/lemmy/blob/main/RELEASES.md#lemmy-v0172-release-2023-02-22). Kaiken pitäisi nyt olla kunnossa, mitä nyt valittavien teemojen joukossa ei enää ole oma suosikkini i386. Ohjelmiston päivittämisen lisäksi Sopulin logo myös päivitettiin uuteen ja hienompaan. Tein alkuperäisen logon 15 minuutissa MS Paintilla, joten ero on uuteen logoon verrattuna kuin yöllä ja päivällä. Uuden logon on meille tehnyt William Rudi (https://www.twitch.tv/willywonka_hc/, https://www.artstation.com/williamrudi ).

Images are not loading
Hello, some images on this site are not loading. Also I can't upload pics. When I open image directly there's error: `Request error: error sending request for url (http://pictrs:8080/image/process.webp?src=AjMQEWabkH.png&thumbnail=96): error trying to connect: dns error: failed to lookup address information: Try again `. Also sometimes the web pages are giving error: `404: FetchError: invalid json response body at http://lemmy:8536/api/v3/site `. What causes there errors?

Updated to version 0.16.7 / Päivitetty versioon 0.16.7
Sopuli was updated to Lemmy's version [0.16.7](https://join-lemmy.org/news/2022-09-14-_Lemmy_Release_v0.16.7_-_Bug_fixes). ------------------ Sopuli päivitettiin Lemmyn versioon [0.16.7](https://join-lemmy.org/news/2022-09-14-_Lemmy_Release_v0.16.7_-_Bug_fixes).

Updated to version 0.16.6 / Päivitetty versioon 0.16.6
Sopuli was updated to Lemmy's [version 0.16.6](https://github.com/LemmyNet/lemmy/blob/main/RELEASES.md#lemmy-v0166-release--bug-fixes-2022-07-19=). ----------------------- Sopuli päivitettiin Lemmyn [versioon 0.16.6](https://github.com/LemmyNet/lemmy/blob/main/RELEASES.md#lemmy-v0166-release--bug-fixes-2022-07-19=).

Updated to version 0.16.4 / Päivitetty versioon 0.16.4
Sopuli was updated to [Lemmy’s version 0.16.4](https://github.com/LemmyNet/lemmy/blob/main/RELEASES.md#lemmy-v0164-release--peertube-federation-rust-api-and-other-improvements-2022-05-27). -------------------- Sopuli päivitettiin [Lemmyn versioon 0.16.4](https://github.com/LemmyNet/lemmy/blob/main/RELEASES.md#lemmy-v0164-release--peertube-federation-rust-api-and-other-improvements-2022-05-27).

Membership applications turned on / Jäsenyyshakemukset otettu käyttöön
Membership applications have been turned on for this instance. When the feature was brought to Lemmy and many instances turned it on, I decided to watch the situation in case Sopuli turns into a kind of safe haven for trolls and spammers. Such case hasn't happened, at least with trolls and spammers suddenly registering en masse and wrecking havoc; regardless I turned membership applications on just in case. ------------------ Jäsenyyshakemukset on otettu käyttöön tällä instanssilla. Kun ominaisuus tuotiin Lemmyyn ja monet instanssit ottivat sen käyttöön, päätin tarkkailla tilannetta siltä varalta että Sopulista tulee jonkinlainen turvasatama trolleille ja roskapostittajille. Niin ei ole tapahtunut, ainakaan siten että trolleja ja roskapostittajia rekisteröityisi yhtäkkiä massoittain aiheuttaen härdelliä; siitä huolimatta otin jäsenyyshakemukset käyttöön varmuuden vuoksi.

Problem with iCloud Email / Ongelma iCloud Emailin kanssa
I have gotten messages from several new users who have not received emails for email verification, notifications or password reset. These users happen to have iCloud Email addresses (@icloud.com), and it seems that the provider rejects emails coming from Sopuli. I tested the problem with a test user with other email provider and I received those emails with no problems whatsoever. PS. Users needing support can also come to our [Matrix Space](https://bingus.link/SopuliMatrix). ------------------------ Olen saanut viestejä muutamilta uusilta käyttäjiltä, jotka eivät ole saaneet sähköpostiviestejä sähköpostiosoitteen varmistuksesta, ilmoituksista tai salasanan nollauksesta. Näillä käyttäjillä sattuu olemaan iCloud Email -sähköpostiosoitteet (@icloud.com), ja vaikuttaa siltä että tämä palveluntarjoaja hylkää Sopulilta tulevat sähköpostit. Testasin ongelmaa testikäyttäjällä, jolla oli muu palveluntarjoaja ja sain sähköpostiviestejä vailla mitään ongelmia. PS. Tukea tarvitsevat käyttäjät voivat myös tulla [Matrix-tilaamme](https://bingus.link/SopuliMatrix).

Updated to version 0.16.3 / Päivitetty versioon 0.16.3
Sopuli was updated to [Lemmy's version 0.16.3](https://sopuli.xyz/post/116886). Looks like the update has brought problems with showing images. The issue is being investigated. EDIT 14:13 : The issue is now fixed. -------------------------- Sopuli päivitettiin [Lemmyn versioon 0.16.3](https://sopuli.xyz/post/116886). Näyttää siltä, että päivtys on tuonut mukanaan ongelmia kuvien näyttämisen kanssa. Ongelmaa tutkitaan. EDIT 14:13: Ongelma on korjattu.

Updated to version 0.16.0 / Päivitetty versioon 0.16.0
Sopuli was updated to [Lemmy's version 0.16.0](https://sopuli.xyz/post/88743). This brings several new features, one of which is selecting a default theme for an instance. Has anyone got an idea what would be a fitting default theme for Sopuli? ---------------- Sopuli päivitettiin [Lemmyn versioon 0.16.0](https://sopuli.xyz/post/88743). Tämä tuo mukanaan muutamia uusia ominaisuuksia, joista yksi on oletusteeman valitseminen instanssille. Onko kellään ideaa mikä olisi sopiva oletusteema Sopulille?

Sending emails fixed / Sähköpostien lähettäminen korjattu
There was a problem with sending emails for notifications and registration verification, it didn't work at all. This required a little bit tinkering with the instance's config files, but now it should work all fine. ----------------------------------------------- Sähköpostien lähettämisessä ilmoituksia ja rekisteröitymisen vahvistusta varten oli ongelmaa, se ei toiminut ollenkaan. Piti hieman säätää instanssin asetustiedostoja, mutta nyt sen pitäisi toimia kuten pitääkin.

Sopuli is now one year old! / Sopuli on nyt vuoden vanha!
When federating between Lemmy instances was made possible at the end of 2020, I decided to jump at the opportunity. I have previously explained my reasons for joining Lemmy and setting up my own instance [here](https://sopuli.xyz/post/58650/comment/61532). Thus, on this day a year ago, I bought VPS hosting from Hetzner and set up Sopuli. My intention was to set up a general-purpose instance, despite the Finnish name (_sopuli_ is _lemming_ in Finnish). I had previously discussed with [@Ninmi@sopuli.xyz](https://sopuli.xyz/u/Ninmi) about setting up an instance, so I messaged him and he joined first as a moderator, later as an admin. Over the last year Sopuli seems to have got off to a really good start. There is some active user base and according to the statistics [here](https://the-federation.info/lemmy), the instance is in the list's top ten. It will be interesting to see what happens in the future and how popular the Lemmy project in general will become. Thank you to all the users of this instance! (Except spammers, they get banned) PS. There is a problem with email notifications and user registration verification, I will try to solve it in the next few days. ------------------------- Kun Lemmy-instanssien välinen federointi saatiin toimimaan vuoden 2020 lopulla, ajattelin tarttua mahdollisuuteen. Olen aiemmin kertonut syystäni liittyä Lemmyyn ja perustaa oma instanssini [täällä](https://sopuli.xyz/post/58650/comment/61532). Niinpä tänä päivänä vuosi sitten hommasin Hetzneriltä VPS:n ja perustin Sopulin. Tarkoitukseni oli perustaa suomalaisesta nimestä huolimatta yleisluontoinen instanssi. Olin aiemmin keskustellut [@Ninmi@sopuli.xyz](https://sopuli.xyz/u/Ninmi) kanssa instanssin perustamisesta, joten laitoin viestiä ja hän liittyi mukaan ensin moderaattoriksi ja myöhemmin ylläpitäjäksi. Viimeisen vuoden aikana Sopuli tuntuu päässeen tosi hyvään alkuun. Aktiivista käyttäjäkuntaa on jonkin verran kertynyt ja [täällä](https://the-federation.info/lemmy) olevien tilastojen perusteella instanssi on listan kärkikymmenikössä. On mielenkiintoista nähdä mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja millaista suosiota Lemmy-projekti tulee saamaan. Kiitoksia kaikille instanssin käyttäjille! (Paitsi spämmääjät, he saavat banaania) PS. Sähköpostitse tapahtuvien ilmoitusten ja käyttäjien rekisteröinnin vahvistuksen kanssa on ongelmia, yritän ratkaista sitä lähipäivinä.

Updated to version 0.15.2 / Päivitetty versioon 0.15.2
Sopuli was updated to [Lemmy's version 0.15.2](https://github.com/LemmyNet/lemmy/releases/tag/0.15.2). ---------------------------------------- Sopuli päivitettiin [Lemmyn versioon 0.15.2](https://github.com/LemmyNet/lemmy/releases/tag/0.15.2).

Updated to the version 0.15.1 / Päivitetty versioon 0.15.1
Sopuli was updated to the [Lemmy version 0.15.1](https://sopuli.xyz/post/54295). ------------ Sopuli päivitettiin [Lemmyn versioon 0.15.1](https://sopuli.xyz/post/54295).


Sopuli is back!
In October I acted carelessly and accidentally deleted Sopuli from my server when trying to update to a newer Lemmy version. Luckily I had backed up the database. However, as [this GitHub issue](https://github.com/LemmyNet/lemmy/issues/1847) shows, reinstalling Lemmy and restoring the backups wasn't the easiest thing to do. I got really frustrated and let the thing go for a while, partially because I was busy with other things. I didn't check Lemmy for a while. Of course, things could have been worse in case of a centralized platform. Restoring from backups and getting Sopuli running was however on my mind nearly every week. I paid Hetzner's cloud server bills and thought "I'm not paying this for nothing." Few days back I saw that the GitHub issue had been resolved and it gave me new motivation to get Sopuli back up again. Yes, this took nearly two months and I could have been quicker but here we are now! Sopuli.xyz is back in business and I promise anything like this to happen never again! As you can see, Sopuli is now running Lemmy's latest version [0.14.3](https://github.com/LemmyNet/lemmy/releases/tag/0.14.3). The only downside is that the backup made didn't include *pict-rs* which means that all the old pictures are gone. I want to thank all the users of this instance who were patient while waiting for this to come back online. I also want to thank [@dessalines@lemmy.ml](https://lemmy.ml/u/dessalines), [@wintermute@feddit.de](https://feddit.de/u/wintermute) and [@nutomic@lemmy.ml](https://lemmy.ml/u/nutomic) for giving me advice regarding restoring this instance. Here's to you! PS. Happy Finland's independence day!

Updated to the version 0.13.0 / Päivitetty versioon 0.13.0
I just randomly looked at Lemmy's GitHub page and saw that a new version just came out. Therefore I decided to update Sopuli to the [Lemmy version 0.13.0](https://github.com/LemmyNet/lemmy/blob/main/RELEASES.md). -------- Katsoin sattumalta Lemmyn GitHub-sivua ja huomasin, että uusi versio oli juuri julkaistu. Päätin siis päivittää Sopulin [Lemmyn versioon 0.13.0](https://github.com/LemmyNet/lemmy/blob/main/RELEASES.md).

Updated to the version 0.12.0 / Päivitetty versioon 0.12.0
Sopuli was updated to the [Lemmy version 0.12.0](https://sopuli.xyz/post/16436). ---------------- Sopuli päivitettiin [Lemmyn versioon 0.12.0](https://sopuli.xyz/post/16436).

Is anyone else getting “Websocket disconnected” errors?
I keep getting notifications saying "Websocket disconnected" "Websocket reconnected" every few seconds, and everything will refuse to load as well. It's making Lemmy near-unusable for me (it's a miracle I was able to post this). This didn't happen before the update to 0.11.3 as far as I know. Does anyone else have this problem?

Updated to the version 0.11.3 / Päivitetty versioon 0.11.3
Sopuli was updated to the version 0.11.3. It seems that no problems popped up with this update? ------------------------ Sopuli päivitettiin versioon 0.11.3. Tämän päivityksen mukana ei tainnut tulla mitään ongelmia?

FAQ / UKK
pin
Decided to make a FAQ because many new users here ask the same questions. Päätin tehdä UKK:n koska monet uudet käyttäjät täällä kysyvät samoja kysymyksiä. --------------- # English **Q: I subscribed to a community on another instance, why it is all empty here?** A: This was answered [here](https://sopuli.xyz/post/900/): > It will fetch the first 20 posts when the community is first searched from your instance (but no votes, comments etc). Once any local user subscribes to the community, all new posts/comments/votes etc will be delivered to your instance. Old items will only be fetched on demand (eg if you search them, or if they are referenced by a new item). **Q: What kind of server is Sopuli running on?** A: Sopuli is running on Hetzner's VPS located in Finland. The hardware isn't anything shabby but enough for running Lemmy. Dual-core processor, 4 GB of RAM and 40 GB of hard drive space. **Q: I can't get any emails from Sopuli / Emails from Sopuli end up in my spam folder!** A: This problem was related to Sopuli's DNS settings regarding sending emails, it should be now fixed. ------------------ # Suomi **Q: Tilasin toisella instanssilla olevan yhteisön, miksi se näyttää täällä tyhjältä?** A: Tähän on vastattu [täällä](https://sopuli.xyz/post/900/): > 20 ensimmäistä viestiä noudetaan kun yhteisöä haetaan instanssiltasi ensimmäistä kertaa (pl. kommentit, annetut äänet jne). Kun yksikin paikallinen käyttäjä tilaa yhteisön, kaikki uudet viestit/kommentit/äänet jne välitetään instanssillesi. Vanhemmat viestit noudetaan vain tarpeen mukaan (esim. kun haet niitä, tai uusi viesti viittaa niihin). **Q: Millaisella palvelimella Sopuli pyörii?** A: Sopuli pyörii Hetznerin Suomessa sijaitsevalla virtuaalipalvelimella. Rauta ei ole hääppöistä mutta tarpeeksi Lemmyn pyörittämiseen. Tuplaydinprosessori, 4 gigatavua keskusmuistia ja 40 gigatavua levytilaa. **Q: En saa mitään sähköposteja Sopulilta / Sähköpostit Sopulilta päätyvät roskapostiin!** A: Tämä ongelma liittyi Sopulin DNS-asetuksiin, sen pitäisi olla nyt korjattu.

Official Sopuli Matrix Space / Sopulin virallinen oma tila Matrixissa
Made a Matrix space for the instance ----------------------- Tein instanssille virallisen Matrix-tilan

Updated to the version 0.11.0 / Päivitetty versioon 0.11.0
The instance was updated to the version [0.11.0](https://github.com/LemmyNet/lemmy/releases/tag/0.11.0). Unlike with the previous update, it seems this update hasn't brought any problems. ------------------------------------------ Instanssi päivitettiin versioon [0.11.0](https://github.com/LemmyNet/lemmy/releases/tag/0.11.0). Toisin kuin aiemman päivityksen kanssa, tämä päivitys ei ole nähtävästi tuonut mukanaan mitään ongelmia.

Updated to the version 0.10.2 / Päivitetty versioon 0.10.2
Sopuli was updated to the Lemmy’s latest version [0.10.2](https://lemmy.ml/post/59433). Certain problems popped up after updating and changes had to be made to the instance’s settings. Due to the problems the instance was down for ~2 hours. Federation didn't also work for some time but now it is fixed. My apologies for the inconvenience. ---------- Sopuli päivitettiin Lemmyn uusimpaan versioon [0.10.2](https://lemmy.ml/post/59433). Päivittämisen myötä tuli erinäisiä ongelmia, joiden korjaamiseksi piti tehdä muutoksia instanssin asetuksiin. Ongelmien takia instanssi oli alhaalla noin ~2 tuntia. Federointi ei myöskään toiminut jonkin aikaa mutta se on nyt korjattu. Pahoitteluni asian johdosta.

is federation not working for anyone else? (solved)
~~some communities don't seem to federate. when i go to them, i see their details in the sidebar, but the user count is always 0 and no posts are shown.~~

Sopuli on Matrix / Sopuli Matrixissa
I made a Matrix room for the instance: #sopuli:matrix.org ---------- Tein instanssille oman Matrix-huoneen: #sopuli:matrix.org

Updated to the version 0.9.9 / Päivitetty versioon 0.9.9
The instance was updated to the latest 0.9.9 version of Lemmy from the version 0.9.7. More info on the changes: https://lemmy.ml/post/54237 ----------- Instanssi päivitettiin Lemmyn uusimpaan versioon 0.9.9 versiosta 0.9.7. Lisätietoja muutoksista: https://lemmy.ml/post/54237

Update and federation / Päivitys ja federointi
Sopuli was updated to Lemmy's newest version 0.9.6. This also fixed the instance's federation problems. We're now up to date! Sopuli now also federates with the following instances for now: ------------------------------------------- Sopuli päivitettiin Lemmyn uusimpaan versioon 0.9.6. Tämä myös korjasi instanssissa ilmenneet ongelmat federoinnin kanssa. Olemme nyt ajan tasalla! Sopuli nyt myös federoituu ensi alkuun seuraavien instanssien kanssa: - [baraza.africa](https://baraza.africa) - [lemmy.ca](https://lemmy.ca) - [lemmy.glasgow.social](https://lemmy.glasgow.social) - [lemmy.ml](https://lemmy.ml)

TEST - TESTI
# Let's test this thing

  Create a post

  Yhteisö instanssia koskeville tiedotuksille, palautteelle, metakeskustelulle ja avulle. Katso myös UKK!

  Community for announcements regarding the instance, feedback, meta discussion and help. Check the FAQ also!

  Users needing support can also come to our Matrix Space.

  Tukea tarvitsevat käyttäjät voivat myös tulla Matrix-tilaamme.

  • 0 users online
  • 2 users / day
  • 2 users / week
  • 6 users / month
  • 11 users / 6 months
  • 2 subscribers
  • 31 Posts
  • 22 Comments
  • Modlog
  Sopuli
  A general-purpose instance run by a Finn - everyone is welcome here!

  Suomalaisen pyörittämä yleinen instanssi - kaikki ovat tänne tervetulleita!

  Rules

  1. Remember the human! (no harassment, threats, etc.)
  2. No racism or other discrimination
  3. No Nazis, QAnon or similar whackos and no endorsement of them
  4. No porn
  5. No ads
  6. No spam

  Säännöt

  1. Muista ihminen! (ei häirintää, uhkailua, jne)
  2. Ei rasismia tai muuta syrjintää
  3. Ei natseja, QAnonia tai vastaavia hörhöjä eikä heidän tukemistaan
  4. Ei pornoa
  5. Ei mainoksia
  6. Ei roskapostia

  Matrix Space

  FAQ / UKK

  Support and meta discussion / Tuki ja metakeskustelu: !meta@sopuli.xyz


  “Liberal troll instance” (Lemmygrad)