help-circle
rss
English-language discussions and news relating to Finland and the Finnish culture.


The Finnish community for natives and proficient users of the language ----> !suomi@sopuli.xyz

 • 0 users online
 • 1 user / day
 • 1 user / week
 • 1 user / month
 • 7 users / 6 months
 • 3 subscribers
 • 25 Posts
 • 13 Comments
 • Modlog
Sopuli
A general-purpose instance run by a Finn - everyone is welcome here!

Suomalaisen pyörittämä yleinen instanssi - kaikki ovat tänne tervetulleita!

Rules

 1. Remember the human! (no harassment, threats, etc.)
 2. No racism or other discrimination
 3. No Nazis, QAnon or conspiracy whackos (extremists in general) and no endorsement of them
 4. No porn
 5. No ads
 6. No spam

Säännöt

 1. Muista ihminen! (ei häirintää, uhkailua, jne)
 2. Ei rasismia tai muuta syrjintää
 3. Ei natseja, QAnonia tai salaliittohörhöjä (ääriliikkeitä ylipäänsä) eikä heidän tukemistaan
 4. Ei pornoa
 5. Ei mainoksia
 6. Ei roskapostia

Matrix Space

FAQ / UKK

Support and meta discussion / Tuki ja metakeskustelu: !meta@sopuli.xyz


“Liberal troll instance” (Lemmygrad)